Malý splněný slib odtajňuje identitu vypravěče příběhů o Jednom kmeni.

I když to není důležité, jsem Bajúk ile Agaj z města stojícího daleko na jihu, které nese jméno Kirmbeyazí (Červenobílé), jelikož je celé postavené z bílého vápence a červeného pískovce. Z jedné strany ho omývá moře a z druhé duny písku. Byl jsem svéhlavec, neposlušný syn a líný student lékařství, což mě uvrhlo nejprve do velkých potíží a poté i na dlouhou cestu. Jsem asi stále ucházející hráč na loutnu, vypravěč a poeta, což mi zachránilo život a učinilo tak mé zajetí snesitelné. Ačkoliv jsem byl vytržen z lůna pohodlí vznešené civilizace jihu a vržen na strastiplnou pouť, po čase jsem našel zalíbení v zaznamenávání příběhů a zajímavostí ze své cesty. Zvláště pak z mého nedobrovolného pobytu u kmene uruki, kteří si říkali společně Snaga.
====================================
If you are interested in who is storyteller and brings you pictures of individual clans and uruki we have a brief additional story for you. Even when it is not important my name is Bajúk ile Agaj from the town far on south which held
name Kirmbeyazí – Red and White – because it is all built up from white limestone and red
sandstone. From one side the city is being washed by the sea and from the other by the red sands. I used to be willful, unruly and very lazy medicine student which hurled me on a long way and into huge troubles. I guess I still am fair lute player, storyteller and poet which saved my self and made my captivity more bearable. Although I was dragged out from the womb of ease and thrown on the way of danger out of the noble achievements of the south civilization
after some time I started to fancy taking the stories and interests of my expulsion and captivity. Especially from my involuntary stay with clan uruki, who called themselves Snaga.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *