loading....
Back to the top

Jeden kmen

Tvoříme a hrajeme tribální hudbu s prvky folku, world music, elektroniky a ambientu. Inspirací jsou nám silné příběhy, pro které hledáme ryzí hudební vyjádření, jazyk i vizuál, abychom je co nejlépe předali publiku. Mimo tento rámec se nebráníme výletům napříč hudebními žánry a spolupráci s dalšími tvůrci.

We create and play tribal music with elements of folk, world music, electronica and ambient. We are inspired by powerful stories for which we seek pure musical expression, language and visuals to best convey them to the audience. Outside of this framework, we are not afraid to take trips across musical genres and collaborate with other creators.

KONTAKTUJTE NÁS / BOOKING ON: info@jedenkmen.cz